menu

Klachtenprocedure diabetescentrale.nl

Als u een klacht heeft, wilt u graag zo snel mogelijk een reactie. Klachten worden in behandeling genomen door het customer service team. U ontvangt altijd binnen 24 uur een bericht nadat wij u klacht bij ons binnengekomen, (in 99% van de gevallen reageren wij dezelfde dag en handelen wij ook de klacht af)

Diabetescentrale.nl voert met enige regelmaat onderzoek uit naar de tevredenheid bij haar klanten, waaronder over de klachtafhandeling. Indien deze onderzoeken aanknopingspunten bevatten om de klachtafhandeling te verbeteren zullen deze worden geïmplementeerd.

U heeft een klacht
Diabetescentrale.nl doet er alles aan om de hoogste kwaliteit service te verlenen aan haar klanten. Toch kan het voorkomen dat u een onprettige ervaring met ons heeft of ontevreden bent over de door ons geleverde service en/of producten. Het is heel vervelend als u hiermee te maken krijgt. In dergelijke gevallen kunt u bij ons een klacht indienen. Diabetescentrale.nl ziet een klacht als een belangrijk signaal waarmee het beleid en de service van haar organisatie verbeterd kunnen worden. Klachten worden dan ook te allen tijde serieus genomen, nauwkeurig geanalyseerd en zorgvuldig en met hoge prioriteit behandeld. In bepaalde gevallen kunnen ze aanleiding geven tot het doorvoeren van verbeteringen in de organisatie, het beleid of de service van Diabetescentrale.nl. Het streven is daarbij klachten in de toekomst te verminderen of te voorkomen.

Voordat u een klacht indient
Mogelijk vindt u het antwoord op uw vraag of klacht in de sectie ‘veel gestelde vragen’ op onze website. U kunt over uw vraag of klacht natuurlijk ook eerst contact opnemen met een onze klantenservice van diabetescentrale.nl op 036-7200180 of een e-mail sturen aan de klantenservice (info@diabetescentrale.nl). We helpen u graag problemen in onderling overleg op te lossen.

Het indienen van een klacht
Mochten we er samen niet uitgekomen zijn kunt u formeel een klacht indienen. Voor beide partijen is dit het beste als dat schriftelijk wordt gedaan via e-mail (info@diabetescentrale.nl) of aan:
Diabetescentrale.nl  
De Strubbenweg 21
1327 GB  Almere
Graag in de brief uw telefoonnummer vermelden.

Klachtbehandeling
Elke klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld. U ontvangt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging dat uw klacht bij ons is binnengekomen. In sommige gevallen is het nodig dat er aanvullende informatie of advies wordt ingewonnen om uw klacht adequaat te kunnen beantwoorden. In ieder geval zullen wij binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, uw klacht behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, geven wij u een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

Ontevreden over de uitkomst van de klachtafhandeling
Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om uw vraag of klacht zo goed en zorgvuldig mogelijk en naar tevredenheid te behandelen.

Toch is het mogelijk dat u uiteindelijk niet tevreden bent met onze klachtenprocedure het antwoord dat u van de Klachtencoördinator ontvangt. In dat geval kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Onafhankelijke klachtencommissie
Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is diabetescentrale.nl aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Indien er geen onderling vergelijk mogelijk is kan op verzoek van de klager het klachtendossier worden voorgelegd aan:

De Geschillencommissie
https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/
Deze klachtencommissie doet vervolgens een uitspraak over de ingediende klacht.

Copyright © 2024 WeCare Medical B.V.